General Information

Impressum

K.D. Feddersen Plastics Machinery AB
Box 137
Visiting address: Lundbyvägen 11
331 21 Värnamo
Sweden

Phone: 0370 30 37 00

E-Mail: info@kdfeddersen.com
Internet: kdfeddersen-plasticsmachinery.com

Managing Director: Torbjörn Egerhag

Commercial register: Local court (Amtsgericht)

VAT identification number: SE556540876101
 

Responsible according to Paragraph 55, Section 2 of the German Interstate Broadcasting Agreement (Rundfunkstaatsvertrag)
Alexander Timour
K.D. Feddersen Plastics Machinery AB
Box 137
331 21 Värnamo
Sweden

 

Ansvarsbegränsning

Innehållet på vår webbplats har utarbetats med största omsorg. K.D. Feddersen Holding GmbH ger dock inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för att innehållet på webbplatsen är aktuellt, riktigt, korrekt, fullständigt eller av rätt kvalitet.

Skadeståndskrav för materiella eller icke-materiella skador som orsakats av att informationen på denna webbplats har använts eller inte använts kan inte ställas mot K.D. Feddersen Holding GmbH, såvida det inte går att bevisa att skadorna uppstått till följd av oaktsamhet eller uppsåt från K.D. Feddersen Holding GmbH:s sida.

K.D. Feddersen Holding GmbH kan när som helst och utan föregående meddelande ändra och/eller avbryta driften av hela eller delar av denna webbplats efter eget gottfinnande och ansvarar inte för att hålla webbplatsen uppdaterad.

Hyperlänkar

Vår webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor som tillhör tredje part. K.D. Feddersen Holding GmbH ansvarar inte för innehållet på dessa webbsidor och ger inga garantier eller rekommendationer för webbsidorna eller deras innehåll. Respektive leverantör eller operatör av dessa externa webbplatser ansvarar alltid för deras innehåll. De länkade webbplatserna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Inget olagligt innehåll upptäcktes. En permanent kontroll av länkade sidor är inte rimlig utan konkreta tecken på överträdelse. Vid anmälan om överträdelser kommer
K.D. Feddersen Holding GmbH omedelbart att ta bort sådana länkar.

Copyright

Innehållet på denna webbplats (text, bilder, grafik, ljudfiler, animationsfiler, videofiler och deras placering på webbplatsen) är upphovsrättsskyddade och omfattas även av andra immaterialrättsliga skydd. Innehållet får inte kopieras för kommersiell användning eller distribution och får inte heller ändras eller publiceras på andra webbplatser utan föregående skriftligt medgivande från K.D. Feddersen Holding GmbH.

Lagval

Alla anspråk eller tvister som rör vår webbplats eller dess användning regleras uteslutande av tysk lag.